Anna Stanisławska

Nauczyciel wspomagający w grupie Misiów - 5 latków

Z wykształcenia jestem konsultantem d/s psychologii i socjologii oraz pracownikiem socjalnym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Z praktycznego przygotowania terapeutą indywidualnym i grupowym pracującym z dziećmi dotkniętymi autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwoju, Zespół Aspergera). 

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywam i pogłębiam od 2008 r. Obejmuje ono m. in.:

  • staż w fundacji SYNAPSIS w ramach projektu „Warto być za” - członek zespołu środowiskowego jako szansy na pomyślny start życiowy dzieci z autyzmem i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu,
  • współpracę w ramach wolontariatu ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko,
  • pracę w Centrum Terapii Synergis,
  • dwuletnią współpracę z Waldorfskim Przedszkolem Integracyjnym nr.6,
  • roczną pracę w Szkole Podstawowej nr 120,
  • współpracę z Podstawową Szkołą Specjalną nr. 177.

Współpracuję z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Zielony Latawiec”, gdzie prowadzę autorskie sobotnie zajęcia w grupie integracyjnej. Ponadto biorę udział w szeregu szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i odbywanych z osobistej potrzeby pogłębiania wiedzy, samorozwoju oraz doskonalenia warsztatu zawodowego.

W pracy z  dziećmi opieram się przede wszystkim na pedagogice zabawy oraz podążaniu za bieżącymi potrzebami. W swojej pracy często wykorzystuję dźwięki, muzykę, rytm i śpiew. Lubię aktywne metody pracy, takie jak drama czy opowieści ruchowe. Bardzo cenię metody pracy zaproponowane przez E. E. Gordona, Weronikę Sherborne oraz Stowarzyszenie Klanza. W grupie pragnę tworzyć ciepłą atmosferę wzajemnego wspierania się, wspólnego przeżywania dobrych i gorszych momentów, zrozumienia i szacunku dla zasad przyjętych w grupie. Jednocześnie staram się codziennie, choć krótką chwilę, spędzić z każdym podopiecznym w kontakcie jeden na jeden. Jestem wyznawcą filozofii, że dzieci nie marnują czasu i chłoną świat nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nic nie robią. Bardzo dużo uczę się po prostu obserwując je w różnych sytuacjach, zwłaszcza społecznych. Najszczęśliwsza jestem widząc beztroski uśmiech brzdąca podczas spontanicznej zabawy.

Prywatnie spełniam się jako mama  Antosia i Jasia. Lubię zmęczyć się szybką jazdą na rowerze przy mocnej muzyce jak również wyciszyć na sesji jogi. Uwielbiam rodzinne wypady w plener z naszą bardzo energiczną sunią, a także rzadkie, ciche chwile z klasyczną literaturą.

Zapraszamy dzieci:

do żłobka i przedszkola na Stegnach w Wilanowie,
na zajęcia do klubu Bałabajka,
na lato i zimę w mieście.

Skontaktuj się z nami

Bałabajka Stegny i Wilanów tel. 515-174-833

Strefa rodzica

Sprawdź aktualny rozkład dnia, jadłospis, harmonogram wydarzeń oraz najnowszą gazetkę przedszkolną.